Kainynas

Atviros prieigos centro „Prototipų formavimas ir integravimas” (APC PFI) paslaugų kainoraštis

Visa naudojimosi APC paslaugomis kaina susideda iš trijų komponenčių sumos: a) mėnesinis arba vienkartinis įėjimo mokestis, b) invididualus įrangos naudojimo mokestis (pagal įrangos kategorijas) ir c) personalo pagalbos arba paslaugos mokestis. Pastaba: visos sumos be PVM.

Mėnesinis įėjimo mokestis* 150 EUR/mėn.

* Mėnesinį įėjimo mokestį sudaro Įvadiniai mokymai, Cheminės saugos mokymai ir naudojimasis chemikalais iš Standartinių chemikalų sąrašo (žr. pridėtą sąrašą), vienkartinė apranga ir naudojimasis Standartine įranga (žr. pridėtą sąrašą),.

Vienkartinis įėjimo mokestis** 35 EUR.

** Vienkartinį įėjimo mokestį sudaro Įvadiniai mokymai, Cheminės saugos mokymai ir naudojimasis chemikalais iš Standartinių chemikalų sąrašo (žr. pridėtą sąrašą), vienkartinė apranga ir naudojimasis Standartine įranga (žr. pridėtą sąrašą).

Personalo pagalbos mokestis*** 60 EUR/h

*** Personalo pagalbos mokestį sudaro: (1) vartotojo mokymai (B-E kategorijos įrangai), (2) APC PFI personalo pagalba atliekant procesus. 50% nuolaida taikoma bendriems moksliniams projektams, 25% nuolaida taikoma vidiniams naudotojams.chemikalais *** Personalo pagalbos mokestį sudaro: (1) vartotojo mokymai (B-E kategorijos įrangai), (2) APC PFI personalo pagalba atliekant procesus. 50% nuolaida taikoma bendriems moksliniams projektams, 25% nuolaida taikoma vidiniams naudotojams.

Personalo paslaugos mokestis**** 100 EUR/h

**** Personalo paslaugos mokestį sudaro APC PFI personalo paslauga atliekant procesus. 50% nuolaida taikoma bendriems moksliniams projektams, 25% nuolaida taikoma vidiniams naudotojams.

Įrangos naudojimo mokestis

Įrangos naudojimo mokestis pagal kategorijas

† 50% nuolaida taikoma bendriems moksliniams projektams. 25% nuolaida taikoma vidiniams naudotojams.

Įrangos sąrašas

Standartinės įrangos ir chemikalų įtrauktų į mėnesinį įėjimo mokestį sąrašas

Norint detaliau sužinoti apie teikiamas paslaugas ar užsakyti konrečią paslaugą prašome užpildyti šią formą.