Kainynas

Atviros prieigos centro „Prototipų formavimas ir integravimas” (APC PFI) paslaugų kainoraštis

Visa naudojimosi APC paslaugomis kaina susideda iš trijų komponenčių sumos: a) mėnesinis arba vienkartinis įėjimo mokestis, b) invididualus įrangos naudojimo mokestis (pagal įrangos kategorijas) ir c) personalo pagalbos arba paslaugos mokestis. Pastabos: 1) visos sumos be PVM, 2) skaičiuojamas individualios įrangos naudojimo laikas, o ne žmogaus darbo švariose patalpose laikas. Įvadiniai ir Cheminės saugos mokymai prieš užsakant paslaugas, kurių metų APC įranga naudojasi ateinantis vartotojas, yra būtini.

Mėnesinis įėjimo mokestis* 150 EUR/mėn.

* Mėnesinį įėjimo mokestį sudaro naudojimasis chemikalais iš Standartinių chemikalų sąrašo (žr. pridėtą sąrašą), vienkartinė apranga ir 16 val. A kategorijos įrangos naudojimo (žr. pridėtą sąrašą),.

Vienkartinis įėjimo mokestis** 35 EUR.

** Vienkartinį įėjimo mokestį sudaro naudojimasis chemikalais iš Standartinių chemikalų sąrašo (žr. pridėtą sąrašą), vienkartinė apranga ir 2 val. A kategorijos įrangos naudojimo (žr. pridėtą sąrašą).

Personalo pagalbos mokestis*** 60 EUR/h

*** Personalo pagalbos mokestį sudaro: (1) vartotojo mokymai (A-E kategorijos įrangai), (2) APC PFI personalo pagalba atliekant procesus, už kurių atlikimo kokybę APC personalas neatsako. 50% nuolaida taikoma bendriems moksliniams projektams, 25% nuolaida taikoma vidiniams naudotojams.

Personalo paslaugos mokestis**** 100 EUR/h

**** Personalo paslaugos mokestį sudaro APC PFI personalo paslauga atliekant procesus, už kurių rezultatą APC personalas atsako ir kurių teigiamas rezultatas apibrėžiamas susitarimu. 50% nuolaida taikoma bendriems moksliniams projektams, 25% nuolaida taikoma vidiniams naudotojams.

Įrangos naudojimo mokestis

Įrangos naudojimo mokestis pagal kategorijas

† 50% nuolaida taikoma bendriems moksliniams projektams. 25% nuolaida taikoma vidiniams naudotojams.

Įrangos sąrašas

Standartinių chemikalų įtrauktų į mėnesinį įėjimo mokestį sąrašas

Norint detaliau sužinoti apie teikiamas paslaugas ar užsakyti konrečią paslaugą prašome užpildyti šią formą.