Švarių patalpų zona

Atviros prieigos centras “Prototipų formavimas ir integravimas” daugelį technologinių procesų vykdo apie 400 kvadratinių metrų (iš kurių apie 40 kv.m ISO5 švarumo klasės, likę ISO7) švaros patalpose: