Projektai

  1. LMT projektas „Anglies elektronikos grandynas su integruotais lauko tranzistoriumi ir grafeno superkondensatoriumi detektorių moduliams“, vadovas G. Astromskas, (2016 m. – 2018 m.)
  2. 2015-2018 LMT projektas MIP-70/2015 „ Nanotunelių matricos su didelio ploto pn sandūra silicio fotovoltiniams elementams formavimas ir tyrimas”. Projekto vadovas J.Višniakov.
  3. Europos kosmoso agentūros projektas „Bismidai infraraudoniems fotodetektoriams“ (BIRD) Projekto vykdymo laikotarpis 2016 01 18-2018 01 18 Projekto koordinatorius Valstybinis mokslinių tyimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras; vadovas A. Krotkus.
  4. Projektas MIP-71/2015 „Bismuto kvantiniai taškai GaAs matricoje – BiNano“, (Lietuvos mokslo taryba, 2015-2017).  Vadovė – Renata Butkutė